ნარჩენებთან  მოპყრობა

1  მიუხედავად არაერთი ზეპირი  ტრეინინგებისა, რომელიც ადგილზე უტარდება ნარჩენებზე პასუსისმგებელ პირებს, მომსახურების დამკვეთის მიერ ხდება ნარჩენებთან არასწორად მოპყრობა და დახარისხებამ რაც გარკვეულ ტექნიკურ პრობლემებს ქმნის შემსრულებლისათვის.

ბაზარზე არსებობენ კონკურენტები, რომლის ნაწილი ნამდვილად კონკურენტუნარიანია და ქმნის ჯანსაღ კონკურენტულ გარემოს, რასაც ჩვენ მივესალმებით. სამწუხაროდ არიან ისეთებიც , რომლებიც ყველანაირი ხერხებით ცდილობენ თავიანთი უკანონო ქმედებებით  კომპანიას შეულახონ სახელი  (გარკვეულ ქმედებებში ჩვენი კომპანიის სახელის გამოყენებითაც კი).

ჩვენი მიზანია რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივიდეს მომხმარებლამდე, რათა სწორად მოხდეს ნარჩენების მართვა საქართველოში.

Leave a Reply

Your email address will not be published.